İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Yozgat Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

SINAV İLANI

         Yozgat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 12/02/2018 tarih ve 23755 tarihli Olur’u ile oluşturulan Sınav Kurulu Komisyonu; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına  dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24' üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 2. bölümünün 14. Maddesi,  gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin yapılacak sınavın, Sözlü ve Uygulamalı olarak 07/03/2018 Çarşamba günü saat 14:00’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında yapılmasına, Sınav Kurul Komisyonunca Karar verilmiş olup, alınan Sınav Kararı uyarınca, Müdürlüğümüz internet sayfasından yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

           Sınav Kurulu Komisyon Kararıdır.